تیم دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر در تمام این سالها تونسته با مشتری هاش ارتباط مداومی در نهایت صداقت و دلسوزی داشته باشه، قطعا بعد از شروع همکاری متوجه می شید که این یک شعار نیست.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ