بایو سلامت

مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ

رضایت سرکار خانم اکبری
مدیر مارکتینگ گروه صنعتی اپتیموم ساینس
برند بایو سلامت

رضایت سرکار خانم اکبری
مدیر مارکتینگ گروه صنعتی اپتیموم ساینس
برند بایو سلامت

مشاوره دیجیتال مارکتینگ
شوینده های پروبیوتیک بایوسلامت

جدیدترین نسل شوینده های تولید شده در دنیاست. این شوینده ها با بکارگیری تکنولوژی زیست فناوری استفاده از مواد شبمیایی را به صفر رسانده و محصولاتی با ویژگیهای خاص به دنیا عرضه نموده است

01
محتوای پست اینستاگرام
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
02
محتوای استوری اینستاگرام
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
03
محتوای تصویری اینستاگرام
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
از سایر نمونه کارها دیدن فرمایید