myc-logo1

دایاتک

شرکت دایا تدبیر کارا در سال 1398 با هدف طراحی و تولید نرم افزار باشگاه مشتریان یا برنامه وفاداری، تاسیس گردید. محصول این شرکت با نام تجاری دایاتک از همان سال به بازار عرضه شده و تا کنون تعداد 173 عدد کسب و کار از این سامانه برای مدیریت مشتریان و توسعه فروش مبتنی بر مشتریان بهره گرفته است.

01
طراحی سایت دایاتک