فروشگاه خشکبار نعمتی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ

رضایت جناب مهدی نعمتی

مدیر صادرات فروشگاه آجیل و خشکبار نعمتی

مشاوره دیجیتال مارکتینگ
فروشگاه خشکبار نعمتی

خشکبار نعمتی، با تلاش و کوشش و مدیریت متولیان خود توانست نشان های کیفی را در عرصه جهانی کسب کنند. این شرکت بازرگانی بدین ترتیب توانست نشان های کیفیت ISO9001 و ISO9002 را کسب کند. آرم و لوگوی حلال که نشان بین المللی است نیز جزء دیگر موفقیت های خشکبار نعمتی به شمار می رود.

01
طراحی سایت خشکبار نعمتی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
02
فیلم برداری و ساخت تیزر تبلیغاتی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
03
طراحی سوشال مدیای خشکبار نعمتی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
04
تولید مستند تلویزیونی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
05
فیلم برداری و ساخت تیزر تبلیغاتی
مشاوره دیجیتال مارکتینگ
مشاوره دیجیتال مارکتینگ