myc-logo1

تقویم محتوایی مناسبتی

در بخش تقویم محتوایی ماهانه، در ابتدای هر ماه لیست مناسبت ها به همراه توضیحات و چند ایده برای تولید محتوا را انتشار خواهیم داد تا شما بتوانید از آن به عنوان مرجع مناسبت ها در تقویم محتوایی اینستاگرام و همینطور کمپین فروش در بازه های گوناگون استفاده کنید.
با ارائه ایده های خلاق و افزایش آگاهی از چگونگی نگرش در استفاده از مناسبت ها در محتواهایتان ، سعی در افزایش تعامل و فروش مجموعه شما داریم.

مایل به دریافت لیست مناسبت ها، زودتر از دیگران هستید ؟
جدیدترین‌ها
بهت تبریک میگم!

از ماه آینده، ابتدای هر ماه لینک محتوای مناسبتی برات ارسال میشه